Banner trang chủ 1
Ly-do-mua-hang

Phân Phối Thang Nhôm Poongsan Hàn Quốc

Thang Nhôm Poongsan

Thang nhôm an toàn Poongsan GSW-35

Thang nhôm an toàn Poongsan GSW-35

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
32,760,000 VNĐ
Thang nhôm an toàn Coolrun GSW-20

Thang nhôm an toàn Coolrun GSW-20

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
27,000,000 VNĐ
Thang nhôm an toàn Coolrun GSW-25

Thang nhôm an toàn Coolrun GSW-25

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
29,240,000 VNĐ
Thang nhôm an toàn Coolrun GSW-30

Thang nhôm an toàn Coolrun GSW-30

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
31,340,000 VNĐ
Thang nhôm an toàn Coolrun GSW-40

Thang nhôm an toàn Coolrun GSW-40

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
35,010,000 VNĐ 34,080,000 VNĐ
-3%
Thang nhôm an toàn Coolrun GSW-45

Thang nhôm an toàn Coolrun GSW-45

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
38,280,000 VNĐ
Thang nhôm an toàn Coolrun GSW-50

Thang nhôm an toàn Coolrun GSW-50

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
45,680,000 VNĐ 42,210,000 VNĐ
-8%
Thang nhôm chữ A Poongsan PS-45

Thang nhôm chữ A Poongsan PS-45

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
3,620,000 VNĐ 3,590,000 VNĐ
-1%
Thang nhôm chữ A Poongsan PS-44

Thang nhôm chữ A Poongsan PS-44

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
3,020,000 VNĐ 2,990,000 VNĐ
-1%
Thang nhôm chữ A Poongsan PS-43

Thang nhôm chữ A Poongsan PS-43

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
2,470,000 VNĐ

Thang Nhôm Chữ A

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3060-2

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3060-2

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
4,750,000 VNĐ 4,170,000 VNĐ
-13%
Thang nhôm trượt Poongsan PS-3070-2

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3070-2

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
4,904,000 VNĐ 4,840,000 VNĐ
-2%
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan PS5012

Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan PS5012

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
1,170,000 VNĐ 1,110,000 VNĐ
-6%
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan PS5013

Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan PS5013

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
1,710,000 VNĐ 1,620,000 VNĐ
-6%
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan PS5014

Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan PS5014

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
2,230,000 VNĐ 2,100,000 VNĐ
-6%
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan PS5015

Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan PS5015

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
2,710,000 VNĐ 2,560,000 VNĐ
-6%
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan PS5004

Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan PS5004

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
1,670,000 VNĐ 1,540,000 VNĐ
-8%
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan PS5002

Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan PS5002

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
880,000 VNĐ 810,000 VNĐ
-8%
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan PS5003

Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan PS5003

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
1,290,000 VNĐ 1,180,000 VNĐ
-9%
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan PS5005

Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan PS5005

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
2,040,000 VNĐ 1,870,000 VNĐ
-9%

Thang Nhôm Bàn

Thang nhôm bàn Poongsan PS-501515

Thang nhôm bàn Poongsan PS-501515

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
5,780,000 VNĐ
Thang nhôm bàn Poongsan PS-25160

Thang nhôm bàn Poongsan PS-25160

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
2,750,000 VNĐ 2,540,000 VNĐ
-8%
Thang nhôm bàn Poongsan PS-40120

Thang nhôm bàn Poongsan PS-40120

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
4,890,000 VNĐ 2,760,000 VNĐ
-44%
Thang nhôm bàn Poongsan PS-30160

Thang nhôm bàn Poongsan PS-30160

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
2,950,000 VNĐ 2,670,000 VNĐ
-10%
Thang nhôm bàn Poongsan PS-40160

Thang nhôm bàn Poongsan PS-40160

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
5,999,000 VNĐ 3,240,000 VNĐ
-46%
Thang nhôm bàn Poongsan PS-401212

Thang nhôm bàn Poongsan PS-401212

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
3,900,000 VNĐ 3,790,000 VNĐ
-3%

Thang Nhôm Thẳng

Thang nhôm thẳng Poongsan 3060-1

Thang nhôm thẳng Poongsan 3060-1

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
4,410,000 VNĐ 4,320,000 VNĐ
-3%
Thang nhôm thẳng Poongsan 3045-1

Thang nhôm thẳng Poongsan 3045-1

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
3,330,000 VNĐ 3,250,000 VNĐ
-3%
Thang nhôm thẳng Poongsan 3040-1

Thang nhôm thẳng Poongsan 3040-1

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
2,980,000 VNĐ
Thang nhôm thẳng Poongsan 3035-1

Thang nhôm thẳng Poongsan 3035-1

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
2,900,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ
-11%
Thang nhôm thẳng Poongsan 3030-1

Thang nhôm thẳng Poongsan 3030-1

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
2,450,000 VNĐ 2,250,000 VNĐ
-9%
Thang nhôm thẳng Poongsan 3025-1

Thang nhôm thẳng Poongsan 3025-1

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
1,989,000 VNĐ 1,870,000 VNĐ
-6%
Thang nhôm thẳng Poongsan 3020-1

Thang nhôm thẳng Poongsan 3020-1

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
1,690,000 VNĐ 1,459,000 VNĐ
-14%

Máy Chạy Bộ Poongsan

Máy chạy bộ Poongsan TMP-900

Máy chạy bộ Poongsan TMP-900

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
17,999,000 VNĐ 15,490,000 VNĐ
-14%
Máy chạy bộ Poongsan TMP-250

Máy chạy bộ Poongsan TMP-250

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
15,900,000 VNĐ 10,450,000 VNĐ
-35%
Máy chạy bộ Poongsan TMP-889

Máy chạy bộ Poongsan TMP-889

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
25,999,000 VNĐ 23,490,000 VNĐ
-10%
Máy chạy bộ Poongsan TMP-888

Máy chạy bộ Poongsan TMP-888

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
35,999,000 VNĐ 26,990,000 VNĐ
-26%
Máy chạy bộ Poongsan TMP-850

Máy chạy bộ Poongsan TMP-850

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
32,990,000 VNĐ 21,990,000 VNĐ
-34%

Xe Đạp Tập Thể Dục

Xe đạp thẩm mỹ Poongsan PM-802

Xe đạp thẩm mỹ Poongsan PM-802

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
32,990,000 VNĐ 23,900,000 VNĐ
-28%
Xe đạp tập thể dục Poongsan PM-804

Xe đạp tập thể dục Poongsan PM-804

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
32,990,000 VNĐ 18,900,000 VNĐ
-43%
Xe đạp tập thể thao trong nhà Poongsan BEP-670

Xe đạp tập thể thao trong nhà Poongsan BEP-670

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
8,999,000 VNĐ 6,195,000 VNĐ
-32%
Xe đạp tập thể dục trong nhà Poongsan PM-800

Xe đạp tập thể dục trong nhà Poongsan PM-800

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
7,590,000 VNĐ
Xe đạp tập thể thao cao cấp Poongsan BEP-668

Xe đạp tập thể thao cao cấp Poongsan BEP-668

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
6,990,000 VNĐ 6,490,000 VNĐ
-8%
Xe đạp tập thể dục trong nhà Poongsan BEP-700

Xe đạp tập thể dục trong nhà Poongsan BEP-700

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
9,999,000 VNĐ 7,875,000 VNĐ
-22%

Ghế Massage

Ghế massage Poongsan MCP-804

Ghế massage Poongsan MCP-804

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
129,900,000 VNĐ 75,990,000 VNĐ
-42%
Ghế massage Poongsan MCP-129

Ghế massage Poongsan MCP-129

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
26,900,000 VNĐ
Ghế massage Poongsan MCP-128

Ghế massage Poongsan MCP-128

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
32,990,000 VNĐ 18,990,000 VNĐ
-43%
Ghế massage Poongsan MCP-300

Ghế massage Poongsan MCP-300

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
75,990,000 VNĐ 51,990,000 VNĐ
-32%
Ghế massage Poongsan MCP-302

Ghế massage Poongsan MCP-302

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
55,900,000 VNĐ
Ghế massage Poongsan MCP-141

Ghế massage Poongsan MCP-141

Thương hiệu:
54,990,000 VNĐ 40,000,000 VNĐ
-28%

Thang Nhôm Trượt

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3120-2

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3120-2

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
9,890,000 VNĐ 8,210,000 VNĐ
-17%
Thang nhôm trượt Poongsan PS-3110-2

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3110-2

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
7,990,000 VNĐ 7,530,000 VNĐ
-6%
Thang nhôm trượt Poongsan PS-3100-2

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3100-2

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
7,190,000 VNĐ 6,880,000 VNĐ
-5%
Thang nhôm trượt Poongsan PS-3080-2

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3080-2

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
6,600,000 VNĐ 5,530,000 VNĐ
-17%
Thang nhôm trượt Poongsan PS-3090-2

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3090-2

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
7,340,000 VNĐ 6,190,000 VNĐ
-16%
Thang nhôm trượt Poongsan 3050-2

Thang nhôm trượt Poongsan 3050-2

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
3,913,000 VNĐ 3,500,000 VNĐ
-11%
Bộ chân phụ thang nhôm PoongSan SS001

Bộ chân phụ thang nhôm PoongSan SS001

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
1,639,000 VNĐ 1,149,000 VNĐ
-30%

Sản phẩm Đã xem

Thang nhôm an toàn Coolrun GSW-20

Thang nhôm an toàn Coolrun GSW-20

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
27,000,000 VNĐ
Thang nhôm chữ A Poongsan PS-2070

Thang nhôm chữ A Poongsan PS-2070

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
2,430,000 VNĐ
Thang nhôm bàn Poongsan PS-25160

Thang nhôm bàn Poongsan PS-25160

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
2,750,000 VNĐ 2,540,000 VNĐ
-8%
Thang nhôm trượt Poongsan PS-3070-2

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3070-2

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
4,904,000 VNĐ 4,840,000 VNĐ
-2%
Thang nhôm chữ A Poongsan PS-2050

Thang nhôm chữ A Poongsan PS-2050

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
1,740,000 VNĐ
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan PS5014

Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan PS5014

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
2,230,000 VNĐ 2,100,000 VNĐ
-6%
Thang nhôm chữ A Poongsan PS-47

Thang nhôm chữ A Poongsan PS-47

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
5,480,000 VNĐ
Thang nhôm an toàn Coolrun GSW-45

Thang nhôm an toàn Coolrun GSW-45

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
38,280,000 VNĐ
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan PS5003

Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan PS5003

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
1,290,000 VNĐ 1,180,000 VNĐ
-9%
Thang nhôm bàn Poongsan PS-30120

Thang nhôm bàn Poongsan PS-30120

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
3,650,000 VNĐ 2,390,000 VNĐ
-35%
Thang nhôm bàn Poongsan PS-401212

Thang nhôm bàn Poongsan PS-401212

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
3,900,000 VNĐ 3,790,000 VNĐ
-3%
Thang nhôm trượt Poongsan PS-3090-2

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3090-2

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
7,340,000 VNĐ 6,190,000 VNĐ
-16%
Thang nhôm chữ A Poongsan PS-48

Thang nhôm chữ A Poongsan PS-48

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
6,410,000 VNĐ
Máy chạy bộ Poongsan TMP-889

Máy chạy bộ Poongsan TMP-889

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
25,999,000 VNĐ 23,490,000 VNĐ
-10%
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan PS5005

Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan PS5005

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
2,040,000 VNĐ 1,870,000 VNĐ
-9%
Thang nhôm chữ A Poongsan PS-50

Thang nhôm chữ A Poongsan PS-50

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
8,280,000 VNĐ
Thang nhôm bàn Poongsan PS-301212

Thang nhôm bàn Poongsan PS-301212

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
3,995,000 VNĐ 3,120,000 VNĐ
-22%
Thang nhôm an toàn Coolrun GSW-50

Thang nhôm an toàn Coolrun GSW-50

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
45,680,000 VNĐ 42,210,000 VNĐ
-8%
Thang nhôm an toàn Coolrun GSW-40

Thang nhôm an toàn Coolrun GSW-40

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
35,010,000 VNĐ 34,080,000 VNĐ
-3%
Thang nhôm bàn Poongsan PS-30160

Thang nhôm bàn Poongsan PS-30160

Thương hiệu: Thang Nhôm Poongsan
2,950,000 VNĐ 2,670,000 VNĐ
-10%
Poongsan Việt Nam chuyên nhập khẩu và phân phối thang nhôm Hàn Quốc.  Các dòng sản phẩm gồm thang nhôm rút, thang chữ A, thang xếp đa năng.
 
Sản phẩm chủ lực: Thang nhôm Poongsan Hàn Quốc 

Nguồn gốc: Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc.
Tính năng: Thang nhôm xếp đa năng có các kích thước chữ A từ 1,5m đến 8m. Có thể tùy chỉnh độ cao, nâng lên từng nấc, từng bậc để bạn thuận tiện sử dụng + tện dụng
Thang nhôm Poongsan Hàn Quốc
 
+Gia đình: 
Dùng để sửa sang nhà cửa, thay lắp thiết bị, vệ sinh trần nhà, mái nhà.

+Công ty: 
Dùng cho văn phòng, công sở để thay bóng đèn, vệ sinh, trang trí văn phòng.
Dùng cho các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất.
Các dòng thang nhôm Poongsan: Từ PS 43 đến 53 phù hợp với đa dạng việc sử dụng.
Giá đã bao gồm phí giao hàng và bảo hành sản phẩm.
 
poongsan.com.vn giúp quý khách tiết kiệm được thời gian, công sức mà vẫn bảo đảm được các quyền lợi về bảo hành, đổi/trả trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm quý khách nhận được hàng.

Giỏ hàng của bạn (0 sản phẩm)
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn